ผู้เขียน: root

ผลงานสิ่งประดิษฐ์สุดยอดนวัตกรรม

ผลงานสิ่งประดิษฐ์สุดยอดนวัตกรรม

ผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์สุดยอดนวัตกรรม ระดับชาติ

  ประเภทที่ 2   สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ   >>  เครื่องปลอกหมากแห้งระบบอัตโนมัติ
  ประเภทที่ 3   สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์   >>  เตาอบหลอดแก้วสุญญากาศพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Vacuum Tube Oven)
  ประเภทที่ 5   สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์   >>  หลักจันท์
  ประเภทที่ 9   สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์   >>  สมาร์ทโฮม 3 ห่วงใย

สิ่งประดิษฐ์ อศจ. จันทบุรี 2561

สิ่งประดิษฐ์ อศจ. จันทบุรี 2561

ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ ที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม