วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะ

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายวิรัตน์ เศรษฐสถาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ให้การต้อนรับ นางทองใบศรี อินสว่าง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี และคณะ ในโอกาสที่ได้เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ตามโครงการศึกษาดูงานเปิดโลกกว้างสร้างผู้ประกอบการ ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider