ข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลสถานประกอบการ

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

CHANTHABURI   TECHNICAL  COLLEGE


สถานที่ตั้ง  เลขที่  44/3   ถนนจันทคามวิถี  ตำบลตลาด   อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  22000
โทรศัพท์  0-3931-1198 , 0-3932-1878    โทรสาร   0-3931-1699
Website : http://www.technicchan.ac.th