โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

ด้วยงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาขีดความสามารถเชิงพาณิชย์” (การเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการใหม่และการเขียนแผนธุรกิจ) ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องสมาร์ทคลาสรูม ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

 

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider